Home >

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Renata Dobývalová

Advokátní kancelář JUDr. Renaty Dobývalové působí v Královehradeckém regionu již od roku 1992. Poskytuje komplexní zajištění právních služeb, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základ činnosti v oblasti soukromého práva tvoří právo obchodní, občanské a rodinné, v oblasti veřejného práva zejména odvětví trestního, správního a zdravotnického práva.

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby klientům a se zaručením maximální diskrétnosti. Úzce spolupracujeme s notáři, exekutory, soudními znalci, realitními kancelářemi atd. Spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi zaručujeme nejkratší cestu k řešení problémů.


Kniha s kladivem

Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty