ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Renata Dobývalová

Advokátní kancelář JUDr. Renaty Dobývalové působí v regionu již od roku 1992. Poskytuje komplexní zajištění právních služeb a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základ činnosti v oblasti soukromého práva tvoří právo obchodní, občanské a rodinné, v oblasti veřejného práva zejména agenda trestní a správní.

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby klientům a se zaručením maximální diskrétnosti. Úzce spolupracujeme s notáři, exekutory, soudními znalci atd. Spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi zaručujeme nejkratší cestu k řešení problémů.

 

 

Advokát je plátcem daně z přidané hodnotyCreate by ProjeGer.cz | www.projeger.cz | info@projeger.cz